Inova Baltic og dets investeringspartnere er stadig på jakt etter attraktive investeringsmuligheter knyttet til oppkjøp av nyetablerte små og mellomstore virksomheter som har vekstpotensiale og utsikter til eksport til det nordiske markedet.Vi er stolt av kunne bistå nordiske forretningsmenn å flytte sin virksomhet til De baltiske stater og styrke sin kjernevirksomhet ved å utnytte fordeler som er tilgjengelige i denne regionen.Inova Baltic har oppnådd sukse på dette området og er klar til å dele sin erfaring for å bidra til at deres virksomhet også skal lykkes.Trykkeriet Print-it i Gargždai, i Klaipėda distrikt og landbruksselskapet Noragra i Šakiai distrikt representerer et par typiske investeringsmuligheter som Inova Baltic fokuserer på.

Vi foretar investeringer sammen med nordiske investorer som har kompetanse på sitt område.

Samarbeid

Vi tilbyr følgende samarbeidsmuligheter:

Risikokapital»

 

Utflytting av virksomhet»

 

magne_reme_steinar_gill_tomas_kocius

Under sitt besøk i trykkeriet i desember 2009 viser Norges ambassadør i Litauen, Steinar Gill (i midten) en bok av den norske utenriksministeren som ble trykt i Print-it. Ved siden av ambassadøren står styreformannen i Inova Baltic, Magne Reme (til venstre) og administrerende direktør i Print-it, Tomas Kocius (til høyre).

Prosjekter og oppnådde resultater

Avsluttede prosjekter

Hugaas Construction

Industrikonsernet Hugaasgruppen AS»

noragra_agriculture_sakiai_lithuania Landbruksselskapet Noragra (Paluobiai, Litauen)»
printit_building_gargzdai_lithuania Trykkeriet Print-it (Gargzdai, Litauen)»
aon_logo AON Griegs inntog i det litauiske markedet»

Vi kan bistå med å fremskaffe startkapital til bedrifter i tidlig utviklingsfase som har stort vekstpotensiale, representerer høy verdiskapning og er eksportorientert. Målbedriftens ledelse må kunne vise erfaring og kompetanse innenfor sitt felt, gode arbeidsresultater samt være beredt på at kapitalinvestorene skal ha en aktiv rolle i den strategiske ledelsen.

Vi kan tilby finansiering og assistanse ved flytting av virksomhet fra De nordiske landene til De baltiske landene. Dette ville innebære å være din partner i etablering eller kjøp av virksomhet samt i å finne løsninger knyttet til eiendom.

Industrikonsernet Hugaasgruppen startet sin virksomhet i Norge i 2000. I dag eier den 17 bedrifter i Norge og i Litauen. Ved utvidelse av selskapets virksomhet i Norge økte behov for stålkonstruksjoner. Hugaasgruppen strebet etter å dekke behovet ved hjelp av leverandører fra Polen og Romania.

Inova Baltic startet samarbeid med Hugaasgruppen på slutten av 2011. I begynnelsen av 2012 utviklet Inova Baltic forretningsutviklingsstrategi for Hugaasgruppen i Litauen. Inova Baltic har utført studie for stiftelse av enhet for produksjon av stålkonstruksjoner til Hugaasgruppen samt innenfor finansiering og eiendomsløsninger i Litauen og har bidratt til å implementere Hugaasgruppens strategi i Litauen. I april 2012 ble det etablert metallbehandlingsbedrift Hugaas Construction i Klaipeda regionen. I dette selskapet jobbet er det over 80 ansatte. Der ble det implementert en rekke produksjons- og byggeprosjekter for kunder i Norge. Under toårs samarbeid med Inova Baltic utvidet Hugaasgruppen sin virksomhet i Litauen raskt ved å etablere bedrift innen landbrukstjenester Hugaas Farming på slutten av 2012, ved å investere i Inova Baltic etablert bedrift innen ingeniørtjenester i 2013 og ved å bli dens største aksjonær i 2014. I dag fungerer Inova Baltic som investeringspartner og aktiv investeringsforvalter som hjelper Hugaasgruppens bedrifter i Litauen å utvide seg og å oppnå konkurransefortrinn i sine kjerneområder.

Dette prosjektet ble initiert av Inova Baltic i 1998 m. med sikte på sterk omstilling av driften for å få frem merverdiene i Litauens voksende landbruk.

Under ledelsen av norske investorer kjøpte Noragra land og utviklet landbruksinfrastruktur. I dag forvalter landbruksselskapet ca. 2400 hektar landeiendom og fokuserer på korn- og melkeproduksjon.

Noragra er en av stifterne og et aktivt medlem i et landbrukskooperativ Lietuviškas Ūkis som forener de åtte største gårdene i Šakiai distrikt. Kooperativet driver med felles salg og innkjøp.

Inova Baltic akter som finans- og strategirådgiver til bedriften og dens aksjonærer.

Print-it (www.print-it.eu) er et trykkeri som spesialiserer seg på produksjon av pocketbøker for  nordiske, polske og litauiske utgivere.

Bedriften er et resultat av oppkjøp av det tidligere svenskeide trykkeriet Geson Baltija i Litauen, og utflytting av trykkeriutstyret fra AIT Trondheim i Norge til Gargždai i Klaipėda distrikt i 2005-2006.

Investorene fra Norge satset på å utnytte en vel gjennomtenkt verdiskapningskjede med internasjonal integrering, effektiv, kvalifisert og rimelig arbeidskraft og rasjonelle logistikkløsninger til kunder i Norden og De baltiske stater som sentrale bærekraftige konkurransefortrinn. Inova Baltic er involvert som finans- og strategirådgiver til bedriften og dens aksjonærer.

Resultatet av satsingen er at Print-it i 2010 den ledende produsenten av pocketbøker i det nordiske markedet.

Konsernet AON er ledende leverandør av tjenester innen risikostyring, forsikring og forsikringsmegling, forvaltning av menneskelige ressurser og rådgivning. Selskapet har 36 000 ansatte ved 500 kontorer i over 120 land. I 2001 bisto Inova Baltic Aon Grieg (www.aon.no), et datterselskap i AON-gruppen i Norge, i å komme inn i det litauiske markedet for forsikringsmegling.

Inova Baltic har bistått med å etablere selskapet og har lagt fram en oversikt over markedet for forsikringsselskaper og forsikringsmeglere som definerte oppkjøpsmålene i det litauiske forsikringsmeglingsmarkedet. Dette har ført til oppkjøp av et ledende selskap innen forsikringsmegling i Litauen,  UAB DB Finalas.