Om Inova Baltic

Inova Baltic er et investeringshus som fokuserer på investeringer i fast eiendom og private equity prosjekter. Selskapets historie begynte i 1998 da selskapet ble etablert. I 2009 utvidet Inova Baltic sin virksomhet til også å omfatte regnskapsføring og skatterådgivning.

Inova Baltics røtter spores tilbake til 1992 da en privat investor fra Norge Magne Reme begynte sin virksomhet i Litauen og de andre baltiske landene. Sine første investeringer gjorde han i fast eiendom. Senere ble det også foretatt investeringer i selskaper i oppstartsfasen som senere er blitt fulgt opp og utviklet til betydelige virksomheter.

I dag fremstår Inova Baltic som rådgiver og partner for Nordiske eiendoms- og investeringsselskaper med fokus i De baltiske stater.

Strategien til Inova Baltic er å levere investeringstjenester med et høyt kompetansenivå og være en pålitelig forvalter med forplikt til å nå suksess i investeringer som er gjort for investor.

Milepæler

Januar 1992»

Oktober 1998»

Juni 1999»

August 2000»

Juli 2003»

Mai 2005»

August 2007»

August 2008»

Høsten 1992 begynte Magne Reme sin virksomhet i Litauen og i begynnelsen av 1993 sartet et samarbeidsprosjekt med Shell om å bygge ut bensinstasjonsnettet i Litauen. Dette prosjektet ansporte til å organisere og lede større kjente, norske/nordiske investeringsprogrammer innenfor fast eiendom, hotell-, finans- og industrisektorer i Litauen og Latvia.

Magne Reme etablerte UAB Inova Baltic i Litauen.

Inova Baltic setter i gang melkeproduksjon- og kornvirksomhet ved å investere i et landbruksselskap Noragra.

Inova Baltic kjøpte og renoverte lokaler på 3 640 kvm i Kaunas sentrum for International School of Management som er et datterselskap til Handelshøyskolen BI i Norge.

Kjøp og renovasjon av en bygning i Gamlebyen i Vilnius med Den norske ambassaden som hovedleietaker. Fullført i regi av Inova Baltic.

Inova Baltic fremskaffer totalt ca. 100 mill NOK for etablering og drift av trykkeriet UAB Print-it Klaipeda og fremskaffer ytterligere midler til kjøp og utflytting av konkurstruende trykkeriet AIT Trondheim til Klaipeda.

Inova Baltic tiltrakk seg et norsk eiendomsinvesteringsfond Nor Property Investments med 120 mill. NOK i egenkapital ved å tilby å investere i De baltiske stater. Inova Baltic ble fondets forvalter i Baltikum.

I samarbeid med NOR Property Investments foretok Inova Baltic en salgs- og tilbakeleietransaksjon knyttet til kjøp av et nytt logistikksenter på ca. 30.000 m2 i V.A. Graičiūno gate i Vilnius med en ledende alkohol og tobakk grossist Mineraliniai Vandenys i Lituaen som hovedleietaker av logistikksenteret.

Leave a Reply