Vårt team

Styret

Magne Reme, styreformann i Inova Baltic

magne_reme_inova_baltic

Magne Reme er utdannet økonom fra Høgskolen i Agder. Hans bakgrunn er tett knyttet til familieforretning innen bygg og eiendom.

I perioden 1980 – 1992 ble Magne stifter og styremedlem i eiendoms- og utviklingsselskaper Vegbetong AS, Remco AS og Hotel Express International AS.

I 1992 startet han sin virksomhet i Litauen med å inngå en totalentreprisekontrakt for utbygging av bensinstasjonsnettet til Shell i Litauen med bygningsentreprenøren Balticum Construction.

I 1994 tiltrakk Magne en gruppe private investorer som har kjøpt en betydelig andel aksjer i Hermis Bank, nest største privateide bank i Litauen i 1990-årene, og ble medlem i bankens representantskap.

I 1994 stiftet han og drev Balticum Management, et investment banking selskap, og deltok aktivt i anskaffelse av kapital for selskaper i de raskest voksende sektorene i De baltiske stater.

I 1998 stiftet Magne Inova Baltic som driver med eiendoms- og private equity investeringer i De baltiske stater.

Kristian Tørres Brøvig, styremedlem i Inova Baltic

Kristian har mastergrad i administrasjon fra Handelshochschule Mannheim (i dag Universitetet i Mannheim, Tyskland). Han er hovedeier og administrerende direktør i familieeid holdingselskap T. K. Brøvig AS som ble stiftet i 1965. Selskapet driver transportvirksomhet i Sør-Norge og er eier av regionale busselskaper Bussen Trafikkselskap, Sørlandsruta og Vaagsbygdruta. I tillegg til transportsektoren i Norge har han foretatt investeringer i næringseiendom og private equity prosjekter.

Administrasjonen

Dalius Kaveckas, Administrerende direktør i Inova Baltic

dalius_kaveckas_inova_baltic

Dalius er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1996.

I 1992 – 1995 arbeidet Dalius i økonomi- og regsnskapsavdelingen i WM Data Norge, et skandinavisk IT-selskap.

I 1996 kom Dalius tilbake til Litauen og ble ansatt i et skandinavisk investment banking selskap Balticum Management. Han drev med rådgivning overfor utenlandske investorer om etablering av venture fond i De baltiske stater samt deltok i investering av fondenes kapital mot voksende bedrifter. Dalius har lang erfaring med fusjoner og oppkjøp, strukturering av transaksjoner og kapitalforhøyelse.

I 1999 – 2001 var Dalius styremedlem i Lietuvos Taupomasis Bankas (Den litauiske sparebank) der han hadde ansvar for tilsyn med bankens likviditet, internasjonale banktjenester, investeringtjenester og skadeforsikringsoperasjoner.

Siden 2001 var Dalius nestleder i styret som hadde ansvar for personkundeseksjonen i Hansabankas, den største aktøren innen finansielle tjenester i De baltiske stater (i dag Swedbank). Han var ansvarlig for ytelsen av finansielle tjenester til privatkunder gjennom bankens filialnett, eiendomsinvesteringer og utvikling knyttet til bankens filialnett, livsforsikring osv.

Siden september 2005 var Dalius administrerende direktør i M2 Invest, et selskap innen eiendomsinvestering og -utvikling.

I 2009 begynte han å samarbeide med Inova Baltic som rådgiver i finansielle spørsmål og restrukturering knyttet til egenkapitalinvesteringer som førte til at Dalius ble administrerende direktør i Inova Baltic.